Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Intensitatea implicării cadrelor didactice şi cercetătorilor din universităţi româneşti în fluxurile de cunoştinţe din bioeconomie

Autor:Andrei Ștefan Neștian, Silviu Tiță şi Alexandra Luciana Guță

JEL:D83, I23, I25, O13

DOI:10.24818/EA/2018/49/567

Cuvinte cheie:fluxuri de cunoștințe, bioeconomie, economia cunoștințelor, capital intelectual, universități, bio-antreprenoriat, biotehnologie

Abstract:
Acest articol este rezultatul unei cercetări având ca scop identificarea intensităţii fluxurilor de cunoştinţe specifice bioeconomiei, dintre universităţile româneşti şi alte organizaţii. Pe baza răspunsurilor la un chestionar adresat cadrelor didactice şi cercetătorilor din domenii ştiinţifice specifice bioeconomiei, cu ajutorul unei Analize a Componentelor Principale, am identificat un set de cinci componente care explică variaţiile intensităţii implicării acestora în fluxurile de cunoştinţe asociate dezvoltării bioeconomiei, prin realizarea anumitor grupuri de activităţi. Cele cinci componente au fost denumite: Bio-Academic, Bio-Tech&Science, Bio-Antreprenoriat, Bio-Ambasador şi Bio-Expert. Nivelul mediu de implicare în Bioeconomie al respondenţilor din eşantionul realizat este aproape minim, ceea ce confirmă opiniile din literatura de specialitate analizată. Implicarea cea mai puternică este în activităţile din componentele Bio-Academic şi Bio-Tech&Science. Cele mai mici intensităţi ale implicării sunt cele asociate Bio-antreprenoriatului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert