Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul universității în dezvoltarea capitalului uman pentru o bioeconomie durabilă

Autor:Ruxandra Bejinaru, Cristian Valentin Hapenciuc, Iulian Condratov şi Pavel Stanciu

JEL:I25, J24, O34, Q57

DOI:10.24818/EA/2018/49/583

Cuvinte cheie:bioeconomie, capital uman, capital intelectual, universitate, cunoștințe spirituale, cunoștine emoționale, cunoștințe raționale, dezvoltare durabilă

Abstract:
Evoluțiile din domeniul bioeconomiei trebuie să reflecte utilitatea acestora privind furnizarea de soluții durabile pentru creșterea competitivității viitoare prin utilizarea preponderentă a resurselor naturale. În zilele noastre, relevanța educației, formării și cercetării în domeniul bioeconomiei este evidentă, deoarece soluțiile care pot fi generate prin intermediul acestor procese de către consumatorul modern, contribuie în mod evident la mai buna specializare a capitalului uman. Scopul cercetării cuprinde analiza influenței universităților asupra capitalului uman care activează în sectoarele bioeconomiei prin intermediul transferului a trei tipuri de cunoștințe: raționale, emoționale și spirituale. Acest scop este transpus în practică prin intermediul unei cercetări cantitative exploratorii derulată printre studenţi. Datele obținute au fost ulterior procesate cu ajutorul analizei factoriale în SPSS v.20 în urma căreia au rezultat trei dimensiuni relevante care descriu fenomenul investigat. Acești factori reușesc să surprindă foarte punctual fațetele capitalului uman aflat în interdependență și interrelaționare cu dimensiunile bioeconomiei. Originalitatea lucrării constă în formularea ipotezelor de cercetare pornind de la principiile şi componentele neliniare ale noului model entropic al capitalului intelectual al organizaţiei. Studiul efectuat poate reprezenta un punct de plecare pentru conceperea unor strategii adecvate de creștere a capitalului uman al organizațiilor din diferitele sectoare de activitate, cât și a sistemelor în domeniul bioeconomiei.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert