Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul universităților în consolidarea capitalului intelectual și generarea de noi cunoștințe într-o bioeconome sustenabilă

Autor:Adriana Tiron-Tudor, Cristina Silvia Nistor şi Cristina Alexandrina Ştefănescu

JEL:Q57, O34, I25

DOI:10.24818/EA/2018/49/599

Cuvinte cheie:bioeconomie, capital intelectual (CI), universități

Abstract:
Acest studiu se concentrează asupra conceptului larg dezbătut al bioeconomiei, respectiv al evoluției și legăturii sale cu misiunea universităților, din perspectiva capitalului intelectual (CI). Scopul său este de a sublinia interrelația dintre prezentarea informațiilor privind CI și managementul cunoașterii în abilitatea sa de a încuraja dezvoltarea mediul bioeconomic. Astfel, acest studiu își aduce contribuția la dezvoltarea cunoașterii prin abordarea prezentării CI al universităților și a evoluției bioeconomiei. De asemenea, lucrarea îmbogățește literatura prin fundamentarea modelului propus pe teoriile macroeconomice – teoria interesul public, a părților interesate și teoria agenției. Acestea susțin necesitatea unei transparențe și responsabilități sporite prin intermediul unor prezentări mai detaliate a informațiilor. Cercetarea empirică efectuată prin combinarea analizei calitative utilizate pentru dezvoltarea indicelui de dezvăluire a CI cu tehnicile cantitative, ne permit să dezvoltăm un model e conometric propriu universităților publice românești. Acesta este menit să exprime rolul CI ca mijloc de realizare a unei economii sustenabile. Rezultatele studiului arată că există o legătură strânsă între prezentarea CI și bioeconomie, știind că universitățile reprezintă grupuri de cercetare dedicate unui mediu economic inovator și sustenabil. Mai mult, pe baza poziției universităților publice românești, am identificat și discutat factorii explicativi care influențează prezentarea CI. Aceștia pot contribui sau stimula asocierea dintre interesul public și privat, prin prisma bioeconomiei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert