Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Interdependenţe modelate între capitalul intelectual, economia circulară şi creşterea economică în contextul bioeconomiei

Autor:Alexandru-Mircea Nedelea, Marilena Mironiuc, Maria Carmen Huian, Mihaela Bȋrsan şi Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă

JEL:O3, O1, O4, Q57

DOI:10.24818/EA/2018/49/616

Cuvinte cheie:bioeconomie, proprietate intelectuală, economie circulară, creştere economică, performanță de mediu.

Abstract:
Paradigma specifică bioeconomiei a schimbat percepţia asupra creşterii economice, în sensul că nu limitele creşterii contează, ci noile posibilități de creștere. Acestea sunt axate pe: cunoaştere, investiţii în cercetare-inovare, performanţă tehnologică, care dau conținut sintagmei de creştere economică inteligentă; energie verde, politici low-carbon, efecte colaterale reduse asupra mediului, ce reprezintă atribute ale creşterii economice durabile. Lucrarea investighează influenţa bioeconomiei asupra creşterii economice printr-un studiu empiric realizat ȋn perioada 2008-2015, recurgând la analiza de tip cross-section a interconexiunilor dintre datele relative la ţările membre UE28. Sunt dezvoltate trei modele econometrice prin care se pun ȋn evidenţă, utilizând regresia de tip Ordinary Least Square, interdependenţele existente ȋntre capitalul intelectual, economia circulară şi creşterea economică, ȋn contextul bioeconomiei. Numărul de brevete reprezintă variabila proxy desemnată să cuantifice performanţa inovaţională ȋn sectoarele bioeconomiei, valoarea adăugată este variabila dependentă care măsoară realizările specifice economiei circulare, iar produsul intern brut cuantifică sensibilitatea creşterii economice la utilizarea resurselor intangibile (cunoaştere/capital intelectual) şi a resurselor regenerabile folosite în cascadă (specifice economiei circulare). Rezultatele confirmă influenţa favorabilă a finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare şi a libertăţii fiscale asupra drepturilor de proprietate intelectuală concretizate ȋn brevete. Valoarea adăugată creată ȋn economia circulară reacţionează favorabil la exportul de materii prime reciclabile, la gradul de ocupare a populaţiei ȋn economia circulară şi la rata de reciclare a deşeurilor municipale. Productivitatea anagajaţilor din bioeconomie influenţează pozitiv creşterea economică ȋn UE28. Sunt evidenţiate şi aspecte negative precum rezultatele slabe ale inovării ȋn raport cu resursele de finanţare alocate şi insuficienta utilizare a energiei din resurse regenerabile ȋn procesul productiv
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert