Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Capitalul intelectual și performanța financiară a companiilor biotech din industria farmaceutică

Autor:Ion Anghel, Marian Siminică, Mirela Cristea, Mirela Sichigea şi Grațiela Georgiana Noja

JEL:O34, Q57,G32, C58

DOI:10.24818/EA/2018/49/631

Cuvinte cheie:capital intelectual, bioeconomie, companii biotech, valoarea companiei, performanța financiară, metode de corelație, modele ale ecuaţiilor structurale (SEM).

Abstract:
Lucrarea are ca scop analiza legăturii dintre capitalul intelectual și performanța financiară a companiilor biotehnologice (biotech) din industria farmaceutică. Analiza a fost efectuată pe perioada 2002-2014, în baza indicatorilor disponibili în baza de date Thomson Reuters pentru 24 companii biotech din domeniul farmaceutic, la nivel mondial. Performanța financiară a fost măsurată prin rentabilitatea activelor (ROA), rentabilitatea capitalului propriu (ROE) și raportul datoriile totale/capital propriu (DE). În exprimarea capitalului intelectual s-a folosit, alături de indicatorul valoarea de piață la activul net contabil (MTB), consacrat în literatura de specialitate, un nou indicator propus de autori, și anume eficiența cheltuielilor de cercetare-dezvoltare (ECD). Ca metodologie de cercetare, s-au aplicat metodele corelației, regresia robustă și modelarea prin ecuații structurale (SEM). Rezultatele relevă o legătură negativă semnificativă între ROA, ROE și MTB, fapt ce contrazice literatura de specialitate și sugerează că, pentru acest tip de companii, MTB nu este un indicator relevant pentru aprecierea capitalului intelectual. MTB a fost pozitiv corelat cu DE. În cazul folosirii ECD, rezultatele au indicat o legătură pozitivă semnificativă cu ROA și ROE și o legătură negativă cu DE. Ca atare, testele confirmă ECD drept un bun indicator de apreciere a capitalului intelectual, la nivelul companiilor biotech din industria farmaceutică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert