Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea bioeconomiei și utilizarea capitalului intelectual în crearea de avantaje competitive de către IMM-urile din domeniul biotehnologiei

Autor:Daniel Adrian Gârdan, Mihai Andronie, Iuliana Petronela Gârdan, Irina Elena Andronie, Mariana Iatagan şi Iulian Hurloiu

JEL:M31

DOI:10.24818/EA/2018/49/647

Cuvinte cheie:capital intelectual, managementul cunoștințelor, bioeconomie, biotehnologie, avantaj competitiv

Abstract:
Articolul își propune să prezinte o cercetare aprofundată privind percepțiile și opiniile managerilor români de întreprinderi mici și mijlocii din domeniul biotehnologiilor aplicate cu privire la importanța capitalului intelectual și a aplicării principiilor managementului cunoștințelor pentru crearea și menținerea avantajelor competitive, în contextul dezvoltării bioeconomiei. La baza dezvoltării bioeconomiei se regăsește implementarea cu succes nu numai a unor biotehnologii de top ci și a unor noi modele economice care angrenează agenții economici în schimburi complexe. Firmele din domeniul biotehnologiilor sunt un adevărat ”motor” pentru dezvoltarea mecanismelor de bază ale bioeconomiei, optimizarea activității acestora având repercusiuni pe termen lung. Companiile care dezvoltă un sistem durabil de management al cunoștințelor pe care îl integrează în strategia lor de marketing, au cea mai proeminentă poziție pe piață și obțin multiple avantaje competitive. Cercetarea, realizată pe baza metodologiei specifice cercetării calitative sub forma interviului în profunzime, evidențiază faptul că decizia strategică privind implementarea unui sistem de management al cunoștințelor și utilizarea inteligentă a resurselor de capital intelectual este corelată cu variabile precum: nivelul de educație în domeniu al managerilor, raportarea activității managerilor la cultura organizațională. Cunoștințele reprezintă pentru noile modele de afaceri un bun care se poate capitaliza, din această perspectivă, implicațiile la nivelul strategiilor de marketing sunt diverse și totodată complexe. IMM-urile din domeniul biotehnologiilor se vor adapta cerințelor prin dezvoltarea avantajelor competitive ca urmare a stabilirii unor relații și dezvoltării schimburilor în cadrul unor alianțe strategice și mai puțin conform unui model clasic bazat pe atribute de poziționare a produselor sau serviciilor prestate, superioare concurenței.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert