Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Tipuri de capital intelectual utilizate în proiecte bioeconomice – un studiu de caz longitudinal

Autor:Maria-Silvia Săndulescu, Dragoș Andrei Stoica, Cătălin-Nicolae Albu şi Nadia Albu

JEL:Q57; L65; Q16; O34

DOI:10.24818/EA/2018/49/667

Cuvinte cheie:bioeconomie, capital intelectual, inovare, sustenabilitate, industria petrolului și a gazelor

Abstract:
În această lucrare investigăm existența și evoluția proiectelor din sfera bioeconomiei, în cazul unui actor major din industria de petrol și gaze, Grupul OMV. Totodată, studiem componentele capitalului intelectual care intervin în susținerea acțiunilor bioeconomice întreprinse de această companie. Realizăm un studiu de caz longitudinal pentru perioada 2010-2016 și ilustrăm prin prisma Grupului OMV modul în care companiile din sectorul de petrol şi gaze mobilizează diverse tipuri de capital intelectual în vederea dezvoltării de proiecte bioeconomice. Întrucât importanța globală a bioeconomiei a crescut exponențial în ultimii ani, folosim un cadru teoretic propus recent în literatura bioeconomică pentru a stabili tipul de viziune urmărit în proiectele bioeconomice, precum și evoluția acesteia. Rezultatele noastre arată faptul că numărul proiectelor bioeconomice propuse de compania studiată a crescut de-a lungul timpului și că accentul acțiunilor bioeconomice a evoluat de la bio-tehnologie prin bio-resurse către bio-ecologie, care are potențialul de a oferi mai multe rezultate durabile pe termen lung.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert