Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comunicarea interpersonală în medii electronice (eWOM): legătura dintre capitalul relațional și bioeconomia sustenabilă în serviciile medicale

Autor:Iuliana Raluca Gheorghe, Victor Lorin Purcărea şi Consuela Mădălina Gheorghe

JEL:I12, M39, D64, D71, D81, D83, D91, O34, Q01

DOI:10.24818/EA/2018/49/684

Cuvinte cheie:bioeconomie, sustenabilitate, servicii medicale, capital relațional, comunicare interpersonală în medii electronice (eWOM).

Abstract:
În prezent, la nivel mondial au prins contur o serie de provocări în diverse domenii care pot fi soluționate prin aplicarea principiilor bioeconomiei. Bioeconomia a beneficiat de o abordare multi-disciplinară având ca obiectiv obținerea unei dezvoltări sustenabile integrate. Astfel că, într-o bioeconomie bazată pe cunoaștere, elementul de legătură între aceasta și organizații, este capitalul intelectual. Avantajele activelor intangibile ale capitalului intelectual provenite din mediul extern al organizației, sub forma capitalului relațional, devin valoroase deoarece oferă beneficii la nivel concurențial. Odată cu progresul tehnologiei, cu precădere a platformelor de opinie online și a mediilor sociale (engl. Social Media), indivizii au început să își exprime opiniile privind experiențele de consumaltor indivizi, sub o nouă formă de comunicare interpersonală, eWOM. În domeniul medical, acest tip de comunicare a declanșat o schimbare în comportamentul consumatorilor în direcția împuternicirii acestora prin deținerea de informații relevante despre medici, simptome și chiar organizații de sănătate (engl. Patient empowerment). Obiectivul acestei cercetări este de a extinde literatura existentă atât în domeniul medical cât și pe cea în domeniul capitalului intelectual, cu precădere a capitalului relațional prin examinarea motivelor consumatorilor care postează mesaje de tip eWOM în urma unei proceduri de fertilizare in-vitro, într-un grup de suport din mediile sociale românești. Astfel, am identificat un număr de 6 motive cheie integrate într-un model empiric (reputația individuală, reciprocitatea, sentimentul de apartenență la o comunitate, plăcerea de a ajuta alte persoane prin intervenții informaționale, obligația morală de a ajuta alte persoane prin intervenții informaționale și cunoașterea auto-eficienței) care previzionează intențiile consumatorilor de a posta mesaje eWOM. Folosind tehnica Celor Mai Mici Pătrate Parțiale (engl. Partial Least Squares), am testat modelul pe un eșantion de 121 femei, membre ale grupului de sprijin. Rezultatele au relevat că 39% din varianța intenției de a posta mesaje eWOM a fost explicată de către reciprocitate. De asemenea, rezultatele acestui studiu oferă implicații importante atât pentru cercetare, cât și practice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert