Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bioeconomie bazată pe cunoaștere: utilizarea capitalului intelectual în industria alimentară din Serbia

Autor:Jelena Djordjevic Boljanovic, Gordana Dobrijevic, Slobodan Cerovic, Slavko Alcakovic şi Filip Djokovic

JEL:Q57, O34

DOI:10.24818/EA/2018/49/717

Cuvinte cheie:bioeconomie bazată pe cunoaștere, capital intelectual, capital uman, capital structural, capital relațional, indicatori de capital intelectual, industria alimentară din Serbia

Abstract:
Obiectivul principal al acestui studiu exploratoriu a fost identificarea și analizarea indicatorilor de capital intelectual din industria alimentară din Serbia. Studiul a investigat percepțiile managerilor cu privire la utilitatea, aplicarea practică și factorii care îi influențează. Respondenții au fost chestionați prin intermediul unui chestionar. Ei au fost, în principal, manageri de top din 18 organizații din industria alimentară, devotați paradigmei bioeconomiei. Elementele sondajului au fost împărțite în trei subcategorii, și anume capitalul uman, structural și relațional. Datele au fost analizate prin software-ul statistic SPSS 21. Rezultatele au demonstrat că toți indicatorii au fost percepuți ca fiind foarte importanți, dar indicatorii de capital relațional au fost identificați drept cei mai folositori dintre toți. Din toate elementele individuale, motivația angajaților, cota de piață și satisfacția angajaților au fost percepute ca fiind cele mai importante. Acest studiu oferă o perspectivă asupra gestionării capitalului intelectual în bioeconomie.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert