Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelul de expunere al capitalului intelectual pentru județele din Polonia

Autor:Jan Fazlagić şi Elżbieta Izabela Szczepankiewicz

JEL:H72, J 11, J 24, M12, M16

DOI:10.24818/EA/2018/49/732

Cuvinte cheie:capital intelectual, capital uman, capital organizațional, capital relațional, capital social, modelul capitalului intelectual, expunerea capitalului intelectual, capitalul intelectual al orașului, capitalul intelectual la nivelul județelor din Polonia, capitalul intelectual la nivelul administrației locale din Polonia

Abstract:
Rolul capitalului intelectual ca factor de dezvoltare a crescut constant atât în sectorul privat, cât și în cel public. Literatura mondială prezintă o varietate de modele de măsurare a capitalului intelectual (IC), dar până acum, IC în unitățile administrativ locale, cum ar fi județele (unitate administrativ locală de nivelul doi din Polonia), a fost nerecunoscut. Scopul acestei lucrări este de a completa această lacună. Autorii propun un concept original de măsurare a IC dezvoltat pe baza modelelor deja existente. Modelul a fost creat după o analiză a rezultatelor studiilor efectuate în unitățile administrativ locale (județe) din Polonia. Autorii sunt de părere că modelul poate fi utilizat pentru dezvoltarea modelelor de măsurare a IC pentru unitățile administrativ locale din alte țări.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert