Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

De la bioeconomie la bioeconofizică, în contextul (bio)diversității și moralității moderne

Autor:Yuichi Tei / Ung-Il Chung şi Gheorghe Săvoiu

JEL:A12, B29, N01, Q57, I23, Y80

DOI:10.24818/EA/2018/49/754

Cuvinte cheie:bioeconomie, biofizică, econofizică, bioeconofizică, biofizică economică, econobiofizică, econodisciplină, termodinamică, (bio)diversitate, moralitate, inter- și multidisciplinaritate.

Abstract:
Articolul dezvoltă o paradigmă complexă interdisciplinară sau, mai curând, o multiparadigmă a bioeconomiei, exemplifică rolul necesar și orizontul extins al multidisciplinarității prin bioeconofizică, în contextul (bio)diversității și moralității moderne, într-o abordare logic investigativă și coerent sintetizantă. O scurtă introducere conceptuală este urmată de o primă secțiune dedicată identificării demersului real de la unidisciplinaritatea științifică la multidisciplinaritatea modernă, selectând și validând din cele trei ipoteze ale unor trasee plauzibile către bioeconofizică (BioEconoPhysics), biofizica economică (BioPhysical Economics) ori econobiofizică (EconoBioPhysics), pe acela corect argumentat cauzal și motivat istoric, dar și ca urmare a clarității metodelor și consistenței modelelor specifice. O a doua secțiune importantă conturează actualul context al (bio)diversității și moralității, specific atât bioeconomiei, biofizicii sau econofizicii, cât și rezultatului unificării interstițiale sau multidisciplinare a acestora, dovedind utilitatea unor detalieri de tendințe moderne caracteristice, în raport cu opinia și raporturile științei cu etica. Câteva remarci finale și perspective ale econobiofizicii sau bioeconofizicii închid simetric conturul articolului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert