Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Valorile personale și atitudinea antreprenorială ca forme ale capitalului intelectual: impact asupra inovării în întreprinderile mici

Autor:Edgar A. Sánchez-Báez, José Fernández-Serrano şi Isidoro Romero

JEL:M14, O30, O54

DOI:10.24818/EA/2018/49/771

Cuvinte cheie:valori personale, atitudine antreprenorială, întreprinderi mici, inovare.

Abstract:
Această lucrare analizează efectele valorilor personale ale întreprinzătorilor și atitudinile lor antreprenoriale, ca forme de capital intelectual, asupra comportamentului inovativ al micilor întreprinderi. Influența valorilor personale este examinată prin teoria valorii lui Schwartz, în timp ce cea a atitudinilor antreprenoriale, prin evaluări asociate cu asumarea riscurilor și autonomia personală. Un model de ecuații structurale folosind tehnica Partial Least Squares a fost aplicat unei baze de date compusă din 191 de întreprinzători deținători de mici afaceri din Paraguay. Rezultatele arată că valorile personale ale întreprinzătorilor specifice conservatorismului și auto-depășirii au un efect negativ direct asupra inovației. De asemenea, se remarcă faptul că atitudinile antreprenoriale, precum deschiderea spre schimbare și auto-transcendența, au un rol de mediere în impactul pozitiv al valorilor asupra inovării. Articolul contribuie la literatura de specialitate, arătând că anumite elemente ale capitalului intelectual, precum atitudinile antreprenoriale și valorile personale ale întreprinzătorilor, interacționează pentru a influența inovarea în întreprinderile mici.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert