Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu asupra complementarității comerțului dintre China și țările baltice și strategiile sale de dezvoltare

Autor:Xiaosong Zheng, Lijun Jia, Jiawen Bao şi Jiao Chen

JEL:F13, F14

DOI:10.24818/EA/2018/49/788

Cuvinte cheie:Țările Baltice, China, complementaritate, potențial comercial, model gravitațional în comerț

Abstract:
Lucrarea studiază, în principal, complementaritatea comerțului dintre China și trei state baltice, și anume Lituania, Letonia și Estonia. Inițial, lucrarea prezintă situația comercială actuală dintre China și Țările Baltice. Ulterior, se realizează o analiză empirică privind complementaritatea comercială dintre China și cele trei state baltice prin utilizarea modelelor de avantaj comparativ (RCA) și indicele de complementaritate comercială (TCI), care arată că, complementaritățile dintre China și statele baltice sunt, în principal, în sfera produselor bazate pe muncă, în timp ce complementaritățile celor trei state baltice cu China se află în sfera produselor bazate pe resurse. Cu toate acestea, structura actuală a mărfurilor importate din statele baltice în China este diferită de rezultatele analizei complementarității. În acest studiu, un model gravitațional extins asupra comerțului este utilizat pentru a analiza potențialul comercial, care contribuie la dezvoltarea unor strategii comerciale fezabile și demonstrează că, comerțul dintre China și statele baltice trebuie să fie pe deplin exploatat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert