Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici. Sistemul de avertizare timpurie în conducere ca cea mai bună practică pentru selectarea proiectelor în cadrul unei fabrici inteligente

Autor:Tine Bertoncel, Ivan Erenda şi Maja Meško

JEL:D81, D91, O33, L60

DOI:10.24818/EA/2018/49/805

Cuvinte cheie:sistem de avertizare timpurie în conducere, bune practici, industria 4.0, fabrici inteligente, satisfacere și optimizare, Slovenia

Abstract:
Scopul lucrării este de a contribui la dezvoltarea celor mai bune practici din cadrul fabricilor emergente ale viitorului, respectiv fabricile inteligente ale industriei 4.0. Fabricile inteligente trebuie să dezvolte sisteme eficiente de avertizare timpurie în conducere pentru a identifica și răspunde la amenințări sau oportunități subtile, precum semnalele slabe, pentru a se adapta în timp util la un mediu în continuă schimbare, astfel obținând sau menținând un avantaj competitiv pe piață. Aceste fabrici trebuie să dezvolte și să pună în aplicare un sistem de avertizare timpurie în mai multe etape, care este specific industriei lor. Cu ajutorul interviurilor de grup semi-structurate, scopul studiului nostru este de a examina care etape specifice unui sistem de avertizare timpurie în conducere sunt prezente în cazul unui furnizor global inovator din industria automobilistică. Astfel, este propus un model de sistem de avertizare timpurie în conducere în patru etape pentru o fabrica inteligentă bazată pe cunoștințe, din industria automobilistică, în care activitățile agregate și strategiile de luare a deciziilor manageriale sunt definite pentru fiecare etapă, având în vedere importanța intuiției. Am constatat că managerii se bazează pe intuiție și pe o analiză extinsă pentru a satisface strategiile și pe munca în echipă pentru optimizarea strategiilor, atunci când utilizează sistemul lor de avertizare timpurie.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert