Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea la nivel regional a turismului rural din Romania

Autor:Adriana AnaMaria Davidescu, Vasile Alecsandru Strat, Raluca Mariana Grosu, Ion Daniel Zgură și Sorin Anagnoste

JEL:L83, O18, P25, P48

DOI:10.24818/EA/2018/S12/854

Cuvinte cheie:dezvoltare regională, turism rural, analiza componentelor principale (PCA), disparități regionale, România rurală

Abstract:
În lucrarea de față evidențiem o evaluare clară a turismului rural românesc, din perspectivă regională. Pe baza datelor specifice anului 2016, utilizând analiza componentelor principale pentru datele mixte și analiza cluster, prezentăm o imagine exactă a turismului rural românesc la nivelul NUTS 3, punând accent asupra principalilor factori determinanți și a polilor regionali de dezvoltare. Noutatea lucrării constă în elaborarea unuia dintre primii indicatori compoziți care măsoară turismul rural românesc, la nivelul literaturii naționale de specialitate, care permite clasificarea județelor în funcție de performanțele lor și oferirea unei cartografieri a turismului rural care evidențiază județele cu potențial promițător pentru dezvoltarea activităților în acest sector. Cu o valoare practică ridicată, rezultatele noastre empirice pot reprezenta un punct de plecare important în elaborarea unor politici coerente menite să susțină și să promoveze turismul rural, care poate deveni un important generator de bunăstare și creștere în zonele rurale ale României.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert