Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul riscurilor geopolitice asupra turismului

Autor:Marius-Cristian Neacşu, Silviu Neguţ și Gheorghe Vlăsceanu

JEL:L83, L93, M16, M31, O18, R40, Z32

DOI:10.24818/EA/2018/S12/870

Cuvinte cheie:stopover tourism, destinație turistică, experiență turistică, transporturi aeriene, hub.

Abstract:
De-a lungul timpului, dezvoltarea transporturilor aeriene a determinat schimbări în evoluția industriei turismului. Una dintre consecințele liberalizării transporturilor aeriene a fost dezvoltarea modelului „hub-and-spoke”, adoptat de companiile de linie tradiționale pentru a fi mai eficiente într-un mediu din ce în ce mai competitiv. Pe măsură ce traficul aerian s-a intensificat la nivel global, „hub”-urile au devenit punctele cel mai bine conectate din rețeaua de transporturi turistice, fiind tranzitate de un număr mare de pasageri. În același timp, liberalizarea transporturilor aeriene a contribuit la intensificarea competiției dintre companii aeriene și dintre aeroporturi, de aceea, parteneriatele verticale au devenit o opțiune avantajoasă atât pentru companii aeriene, cât și pentru aeroporturi. În plus, ținând cont de faptul că pasagerii aflați în tranzit constituie o posibilă piață turistică, organizațiile din turism au decis, de asemenea, să se implice. Conceptul “Stopover tourism” este un exemplu de parteneriat între companii aeriene, aeroporturi și companii din turism, cu scopul de a-i atrage pe pasagerii care se află în tranzit și de a-i transforma în turiști ai regiunii respective. Această lucrare își propune să analizeze rolul programelor de tip „Stopover” în dezvoltarea turistică regională, să identifice caracteristicile acestei forme de turism și măsurile care trebuie luate de autorități pentru a o susține și investighează, de asemenea, posibilitatea implementării acesteia în România. Pentru a atinge aceste obiective, cercetarea cuprinde o analiză de date secundare din diferite jurnale și publicații științifice, precum și colectarea de date primare prin intermediul unei cercetări calitative, pe baza unor interviuri cu experți din industria transporturilor aeriene și turistică din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert