Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza creşterii economice din turism sub impactul terorismului şi al valurilor de refugiaţi

Autor:Gina Ionela Butnaru, Marilena Mironiuc, Carmen Huian și Alina Petronela Haller

JEL:L83, F51, Z32.

DOI:10.24818/EA/2018/S12/885

Cuvinte cheie:geopolitică, riscuri geopolitice, terorism global, turism.

Abstract:
Studiul de față surprinde noul context al desfășurării activității turistice contemporane în cadrul emergenței riscurilor geopolitice. Turismul, o expresie a libertății, a devenit din ce în ce mai mult condiționat de geopolitică, respectiv de manifestarea puterii în sensul restrângerii libertății. Drept urmare, acest studiu constituie o analiză exploratorie, cu scopul de a identifica impactul manifestării riscurilor geopolitice asupra activității turistice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert