Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Corectitudinea tacticilor tarifare în hoteluri: percepții ale clienților români

Autor:Claudia-Elena Țuclea, Diana Maria Vrânceanu și Carmen-Eugenia Năstase

JEL:Z39, O11, O47, N94, E13

DOI:10.24818/EA/2018/S12/905

Cuvinte cheie:turism, convergenţă, analiza de senzitivitate, atacuri teroriste, invazia refugiaţilor

Abstract:
Turismul este un fenomen complex marcat de factori majori cum ar fi atacurile teroriste şi invazia refugiaţilor (recentele valuri de migranţi). Lucrarea testează, prin analize empirice, dacă în țările Uniunii Europene produsul intern brut din turism reacționează la situațiile de criză cauzate de atacurile teroriste, precum şi de valurile de refugiați. Tehnicile folosite sunt testele de convergenţă σ şi β, îmbinate cu analiza de senzitivitate deterministă. Eşantionul este format din 26 de ţări ale Uniunii Europene studiate pe orizontul temporal 2000-2015 şi 2000-2016, în funcţie de disponibilitatea datelor. Rezultatele documentează preponderenţa divergenţei, pe fondul existenţei în structura grupurilor analizate a unor ţări cu contribuţie diferită a produsului intern brut din turism la creşterea lor economică. Concomitent, se identifică o reacţie mai amplă a produsului intern brut din turism pe locuitor sub influenţa numărului de victime din terorism, decât sub incidenţa variaţiei numărului de refugiaţi. Nu se poate însă afirma că din cauza celor două fenomene tendinţa generală a produsului intern brut din turism pe locuitor este de scădere. Mai degrabă se constată diminuări ocazionale ale indicatorului menţionat, care pot fi corelate doar în subsidiar cu situaţiile de criză cauzate de terorism şi valurile de refugiaţi.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert