Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu asupra profilului românilor privind activitățile de petrecere a timpului liber

Autor:Smaranda Cosma, Konstantina Zerva, Marius Bota și Cristina Fleșeriu

JEL:M31, Z30.

DOI:10.24818/EA/2018/S12/920

Cuvinte cheie:corectitudinea prețurilor/tarifelor, servicii hoteliere, tactici de preț, revenue management, Romania, metode de stabilire a prețurilor, compararea prețurilor.

Abstract:
Acest studiu se axează pe analizarea percepției asupra tacticilor tarifare practicate de hotelurile din România și, de asemenea, pe gradul de influență pe care aceste percepții îl au asupra intențiilor de cumpărare. Având în vedere importanța corectitudinii percepute, devine esențială înțelegerea factorilor majori care influențează percepția clienților asupra corectitudinii prețurilor determinate prin metode de revenue management. Sondajul derulat la nivel național a urmărit identificarea percepției asupra corectitudinii metodelor de stabilire a tarifelor, percepția corectitudinii tarifelor raportată la anumiți factori de influență, corectitudinea percepută cu privire la diferite tactici tarifare și evaluarea corectitudinii tarifelor pentru cea mai recentă experiență într-un hotel și influența asupra intențiilor de cumpărare. În vederea evaluării influenței corectitudinii distributive și a corectitudinii procedurale asupra valorii percepute și a intențiilor de cumpărare a fost folosită modelarea pe bază de ecuații structurale. Modelul rezultat arată, în esență, că turiștii care percep un tarif ca fiind corect sunt predispuși să considere și că metoda care a stat la baza determinării acestuia a fost corectă. Principalele constatări cu privire la abordările de tip revenue management evidențiază faptul că metoda de stabilire a tarifului bazată pe concurență este considerată cea mai echitabilă dintre metode. Majoritatea participanților la studiu cred că cea mai întâlnită situație de tarif incorect este la serviciile de cazare. Printre tacticile tarifare incorecte se găsesc: pe de o parte, diferența de tarif în funcție de naționalitatea clientului (tarife mai mari pentru turiștii străini) și, pe de altă parte, prețurile terminate cu cifra 9. Oferirea de tarife scăzute pentru perioade mai lungi și pentru grupuri mai mari reprezintă cele mai corecte tactici tarifare pe care le pot folosi hotelurile. Modul în care clienții români obișnuiesc să evalueze corectitudinea tarifelor pentru serviciile hoteliere se bazează în principal pe compararea tarifului curent cu cel anterior și pe propria părere asupra a ceea ce înseamnă un tarif corect. Implicațiile manageriale ale acestui studiu vizează deciziile de stabilire a prețurilor și tarifelor pentru a fi percepute ca prețuri/tarife corecte.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert