Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implicarea operatorilor de turism rural în proiectul „Sibiu regiune gastronomică europeană”

Autor:Virgil Nicula și Roxana Elena Popșa

JEL:Z32, L83, C32 , O11, O52.

DOI:10.24818/EA/2018/S12/951

Cuvinte cheie:cererea turistică internațională, creștere economică, cauzalitate Granger, model ARDL, Europa Centrală și de Est.

Abstract:
Turismul este larg recunoscut ca fiind un motor al creșterii economice, ipoteza „creșterii economice indusă de turism” (tourism-led-growth hypothesis), derivată din teoria creșterii a lui Solow, fiind una frecvent investigată în literatura de specialitate. Totuși, există relativ puține studii care investighează modul în care creșterea economică influențează turismul, o influență acceptată adesea în mod tacit și axiomatic, fără a fi pusă sub lupa investigației analitice. În această lucrare abordăm impactul creșterii economice asupra numărului de sosiri turistice internaționale, respectiv asupra încasărilor turistice internaționale, în perioada 1995-2015, luând în considerare nu doar cazul unei singure economii, ci cel al unui grup de economii omogene, și anume economiile Europei Centrale și de Est, utilizând un model autoregresiv cu laguri distribuite (ARDL). Statistica F care stă la baza testelor de co-integrare evidențiază o relație pe termen lung între numărul de sosiri turistice internaționale și PIB-ul pe cap de locuitor numai în cazul Bulgariei, Croației, Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Sloveniei, României și Slovaciei. Între încasările turistice internaționale și PIB-ul pe cap de locuitor am identificat o relație pe termen lung doar în cazul Bulgariei, Croației, Slovaciei, Letoniei, Estoniei, Poloniei, României și Cehiei. În prezenta lucrare, investigăm de asemenea, relația cauzală dintre variabile, cu ajutorul modelului de corecție a erorilor în analiza de cauzalitate Granger (pe termen scurt și pe termen lung), găsind diferite tipuri de relații unidirecționale / bidirecționale pe termen scurt / lung între cererea turistică internațională (măsurată prin două variabile proxy: sosirile turistice internaționale și încasările turistice internaționale) și creșterea economică (măsurată prin PIB per capita). Lucrarea contribuie la o mai bună înțelegere a naturii și sensului relației dintre sectorul turismului și creșterea economică, obiectivul nostru fiind nu doar de a contribui la îmbogățirea literaturii de specialitate, ci și de a consolida fundamentele teoretice ale unor politici specifice de stimulare a creșterii economice cu impact asupra sectorului turismului.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert