Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Experiența destinației turistice prin „stopover tourism” – studiu de caz București

Autor:Gabriela Țigu, Antonio Garcia Sanchez, Cristina Stoenescu, Camelia Gheorghe si Gabriel Cristian Sabou

JEL:L83, Q10

DOI:10.24818/EA/2018/S12/967

Cuvinte cheie:turism gastronomic, evenimente gastronomice, microregiuni, Sibiu

Abstract:
În contextul activităților specifice proiectului „Sibiu Regiune Gastronomică Europeană în anul 2019”, dezvoltarea durabilă rurală a celor cinci microregiuni (Mărginimea Sibiului, Țara Oltului, Valea Hârtibaciului, Valea Târnavelor și Țara Secașelor), vizează aducerea unui nou concept de abordare integrată și sistemică a rolului de promovare a activităților tradiționale în care gastronomia joacă un rol important. Produsele turistice gastronomice încorporează valori de mediu, peisaj, părți ale culturii locale, tradiții, bucătăria locală, costume tradiționale, hrana locală și ritualurile, asociate cu experiența gastronomică - modul în care sunt servite și prezentate alimentele, ingredientele, metodele de preparare. Identificarea destinației turistice culinare este una dintre provocările creării de produse turistice, în care un rol important îl au pensiunile turistice. Scopul lucrării este de a analiza preferințele turiștilor pentru practicarea turismului gastronomic și implicarea operatorilor de turism rural în proiect, ținând cont de tipurile de evenimente preferate. În acest sens a fost elaborat și aplicat un chestionar pentru turiștii cazați în pensiuni turistice rurale și agroturistice din două microregiuni reprezentative ale județului Sibiu, respectiv Valea Hârtibaciului și Mărginimea Sibiului. De asemenea, au fost purtate discuții cu administratorii pensiunilor, care se implică activ prin diversificarea ofertei de servicii turistice de masă, prin conceperea de noi produse turistice, care să încorporeze rețetele tradiționale reinterpretate, însoțite de o poveste a locului și sursei de materie primă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert