Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinanți și implicații ale efectului multiplicator al turismului în economiile UE. Către un model centru-periferie?

Autor:Gabriela Carmen Pascariu și Bogdan-Constantin Ibănescu

JEL:R11, Z32.

DOI:10.24818/EA/2018/S12/982

Cuvinte cheie:turism, Uniunea Europeană, efect multiplicator al turismului, regresie Stepwise, competitivitate în turism, model centru – periferie.

Abstract:
Turismul este considerat o oportunitate pentru asigurarea unei creșteri durabile și reducerea decalajelor economice pentru multe țări și regiuni mai puțin dezvoltate, fiind una dintre cele mai dinamice industrii, cu o reziliență solidă și cu un nivel ridicat de multiplicare. Capacitatea de multiplicare depinde însă de o serie de factori insuficient analizați în literatura de specialitate, iar impactul asupra creșterii și convergenței este controversat. Prezenta lucrare urmărește să aducă un plus de cunoaștere din această perspectivă, scopul principal al cercetării fiind identificarea determinanților macroeconomici responsabili pentru valorile mai mari ale efectelor de multiplicare a turismului și de a pune în evidență potențialul acestei industrii de a reduce disparitățile dintre economiile Uniunii Europene (UE). Folosind regresia Stepwise și o serie de indicatori care asociază dimensiunea economică, cea socială și cea spațială a turismului european, sunt identificați determinanții principali ai efectelor de multiplicare (asupra PIB-ului și asupra creării de locuri de muncă) și sunt analizate procesele de multiplicare din perspectiva dinamicilor centru-periferie. Rezultatele cercetării au arătat că dezvoltarea turismului în Uniune reflectă un model de tip centru-periferie, dar prezintă în același timp un potențial ridicat de contribuție la reducerea disparităților intra-UE
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert