Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Îmbunătățirea managementului brand-ului prin gândirea centrată pe design

Autor:Rodica Pamfilie și Adina-Gabriela Croitoru

JEL:L83, M31, O31, Z32.

DOI:10.24818/EA/2018/S12/1029

Cuvinte cheie:managementul brand-ului, gândire centrată pe design, inovare, strategie de dezvoltare, valoare adăugată.

Abstract:
Lumea evoluează rapid, iar într-o societate globală care se dezvoltă într-un ritm uluitor, granițele de orice fel sunt eliminate una câte una. În plus, concurența dintre companii devine tot mai acerbă, astfel încât diferențierea produselor și serviciilor s-a transformat treptat într-o reală necesitate. În acest context, gândirea centrată pe design reprezintă unul dintre elementele care trasează în prezent noi direcții, fiind adesea asociată cu procesul de inovare și cu câștigarea de avantaje competitive. Studii recente arată că principiile de design aplicate la nivel strategic, în special în domeniul inovării, îi sporesc semnificativ rata de succes. Gândirea centrată pe design se concentrează pe obținerea de soluții și este orientată spre acțiune, oferind toate premisele necesare pentru a descoperi noi nevoi ale pieței și, în plus, pentru a le satisface. Un alt element extrem de important în contextul global actual este brand-ul, care oferă principalele puncte de diferențiere pentru ofertele existente pe piață. Un management corect și eficient al brand-ului susține crearea unor relații emoționale puternice cu consumatorii, aducând avantaje competitive, în special prin creșterea loialității acestora. Drept urmare, managementul brand-ului reprezintă un domeniu de interes deosebit, iar gândirea centrată pe design, alături de inovare, poate sprijini cu succes acțiunile sale specifice, aducând cu ele avantajele creativității, care se traduc în definirea de noi concepte pentru atragerea consumatorilor și a încrederii acestora. Articolul de față tratează aspecte referitoare la design și gândirea centrată pe design, ca elemente ce susțin un management al brand-ului de succes, fiind luat ca studiu de caz domeniul turismului, industrie care, în prezent, înregistrează cea mai rapidă ascensiune la nivel global. Autorii au urmărit studierea conexiunii dintre design, gândire centrată pe design și managementul brand-ului prin corelarea a două studii întreprinse în rândul consumatorilor, pe de o parte, și în rândul agenților economici, de cealaltă parte. Astfel, au fost adresate chestionare consumatorilor pentru a identifica percepția acestora asupra design-ului și a gândirii centrate pe design, dar și agenților economici pentru a determina acțiunile întreprinse de ei în acest sens. Modul în care design-ul și gândirea centrată pe design influențează comportamentul de consum al clienților constituie un punct de plecare în ceea ce privește construirea strategiilor de management al brand-ului, indicând fie necesitatea de a intensifica utilizarea acestora, fie, din contră, lipsa nevoii de design.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert