Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O notă despre estimarea importanței interacțiunilor dintre entitățile economice

Autor:Emilian Dobrescu

JEL:C43, C67

DOI:10.24818/EA/2019/52/671

Cuvinte cheie:tranzacție, matricea W, HH index.

Abstract:
Într-o schemă maximal simplificată, economia reprezintă o imensă rețea de entități care interacționează (indivizi, gospodarii, firme, instituții, regiuni, state, uniuni internaționale), reductibilă în ultimă instanță la un uriaș graf de tranzacții (în cel mai larg sens). Binecunoscutele cupluri vânzător-cumpărător, creditor-debitor, exportator-importator, plătitor de taxe-autoritate fiscală etc. personifică această reprezentare în partidă dublă. Conturile naționale, Tabelele input-output, modelele de echibru general sunt câteva dintre modalitățile de a configura și studia într-un cadru coerent acest complicat sistem. O provocare teoretică și aplicativă continuă să fie “cum să se evalueze cantitativ importanța relativă a unei anumite tranzacții din perspectiva întregii economii (a totalității tranzacțiilor)”. Prezenta notă încearcă să răspundă la această problemă pornind de la poziția deținută în economie de entitățile implicate în tranzacții. Ca exemplu aplicativ sunt utilizate tabelele input-output ale României pentru 1989-2016.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert