Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Instrumentele de măsurare a distanței picture fuzzy și aplicarea lor în selecția investiției

Autor:Meiling Liu, Shouzhen Zeng, Tomas Baležentis și Dalia Streimikiene

JEL:A12, C44, C60, D81, D89

DOI:10.24818/EA/2019/52/682

Cuvinte cheie:Picture fuzzy set; măsuri pentru distanțe; distanța ponderată parcursă; procesul de luare a deciziilor în cadrul grupului cu atribute multiple; selecția investiției.

Abstract:
Picture fuzzy set (PFS) este un instrument puternic pentru colectarea și gestionarea unor cantități mari de informații de evaluare incerte, dintr-o perspectivă diferită. În acest studiu, analizăm unele măsuri de distanțare pentru PFS și propunem o măsură a distanței ponderate Picture fuzzy și o măsură a distanței ponderate hibride Picture fuzzy. Totodată, unele dintre proprietățile acestora sunt studiate din perspectivă matematică. Mai mult decât atât, introducem un model pentru măsurile de distanță menționate anterior pentru a rezolva, într-un mod actualizat, metoda de luare a deciziilor în cadrul grupului cu atribute multiple (MAGDM). La sfârșitul lucrării noastre, evidențiem o aplicație practică de selecție a alternativelor de investiții, pentru a ilustra validitatea și aplicabilitatea lucrării prezentate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert