Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială, o opțiune strategică esențială pentru o dezvoltare sustenabilă în domeniul bioeconomiei

Autor:Armenia Androniceanu

JEL:O13; P16; Q57

DOI:10.24818/EA/2019/52/503

Cuvinte cheie:responsabilitate socială corporativă (RSC); bioeconomie, dezvoltare sustenabilă; interese strategice.

Abstract:
Globalizarea determină mediul economic să identifice noi modele de dezvoltare, în care se integrează armonios economia modernă digitală cu responsabilitatea socială a corporațiilor pentru o dezvoltare durabilă. Scopul cercetării a fost să descoperim principalele modalități de creștere a responsabilității sociale corporative în organizațiile românești din trei subdomenii cheie ale bioeconomiei. De asemenea, am urmărit să identificăm și analizăm stadiul implementării principiilor și valorilor fundamentale ale responsabilității sociale corporative, prioritățile strategice și metodele folosite în firmele românești din grupul țintă pentru întărirea acesteia. Un alt obiectiv al cercetării a fost elaborarea unei ierarhii a intereselor strategice (economice, sociale și de mediu) ale managerilor de top din cadrul organizațiilor analizate, care să reflecte noua filosofie de afaceri. Instrumentele de cercetare folosite au fost: un chestionar online, un interviu semistructurat și analiza documentelor respectiv: 10 strategii organizaționale, 60 de rapoarte semestriale privind responsabilitatea socială corporativă și 30 de execuții bugetare din ultimii trei ani de activitate a organizațiilor implicate în cercetare. Datele obținute au fost corelate și prelucrare în Excel și SPSS. Noutatea cercetării constă în abordarea sistemică, din perspectivă managerială, a problematicii responsabilității sociale corporative în domeniul bioeconomiei, fiind prima cercetare aplicativă pe segmentul firmelor mijlocii din trei subdomenii reprezentative ale bioeconomiei din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert