Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială a firmelor și impactul bioeconomiei în utilizarea inteligentă a surselor de energie regenerabile

Autor:Mihai Andronie, Violeta-Elena Simion, Elena Gurgu, Adrian Dijmărescu și Irina Dijmărescu

JEL:C2, D66, M30, O3, Q56

DOI:10.24818/EA/2019/52/ 520

Cuvinte cheie:responsabilitate socială, bioeconomie, resurse naturale, sustenabilitate, utilizarea inteligentă a resurselor

Abstract:
Bioeconomia, prin tot setul său de activități legate de invenția, dezvoltarea, producția și utilizarea produselor biologice și a proceselor contribuie semnificativ la economie și la progresul societății prin îmbunătățirea sustenabilității sănătății, alimentației, eficienței energetice, industriei, protecției mediului și a bunăstării omenirii, în general. În acest studiu, prin crearea unei imagini de ansamblu asupra eficienței energiei regenerabile, în contextul unui management sustenabil al resurselor pentru păstrarea unui ecosistem sănătos, divers și rezilient, cercetarea a urmărit să arate care sunt sursele de energie regenerabilă neutilizate la un potențial maxim în România, care sunt cauzele neutilizării acestora, care sunt oportunitățile și care sunt soluțiile care pot fi adoptate pentru exploatarea acestor tipuri de energie regenerabilă în România. În Uniunea Europeană energia geotermală a fost deja exploatată foarte bine și, în viitor, nu va mai avea o contribuție semnificativă la creșterea productivității energiilor regenerabile. Au fost colectate şi prelucrate date Eurostat, utilizând un model de regresie liniară, privind producţia primară de energie regenerabilă în România şi restul statelor europene pe o perioadă de 11 ani (2005-2016); totodată, s-au efectuat previziuni statistice pentru anii 2017 şi 2018 şi s-a urmărit în ce măsură activitatea de responsabilitate socială a firmelor este în concordanţă cu principiile bioeconomiei. În România există un potențial foarte ridicat atât pentru energia geotermală, insuficient exploatată până în prezent, cât și pentru transformarea deșeurilor municipale în energie. De asemenea este explorată posibilitatea utilizării de sisteme informatice inteligente pentru optimizarea exploatării surselor de energie regenerabilă. Un rol important în acest demers îl au firmele, care prin adoptarea unui cod responsabilitate socială (CRS), pot aduce nu doar beneficii, ci își pot crea și o imagine pozitivă, cu consecințe favorabile asupra tuturor părților implicate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert