Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza efectelor forțelor de congruență asociate implementării unui cod de responsabilitate socială asupra sustenabilității firmelor din domeniul bioeconomiei

Autor:Nicoleta Cristache, Marian Năstase, Radu Petrariu și Margareta Florescu

JEL:M14, Q56.

DOI:10.24818/EA/2019/52/536

Cuvinte cheie:cod de responsabilitate socială, bioeconomie, efect de congruență, sustenabilitate.

Abstract:
Această lucrare analizează efectul de congruență a raportării sociale asupra sustenabilității firmelor din domeniul bioeconomiei. Cercetarea a fost structurată pentru a identifica principalele forțe de congruență care pot constitui atât dimensiunea strategică cât și dimensiunea operațională asociate implementării unui cod de responsabilitate socială în cadrul firmelor din sectorul bioeconomiei. Analizele au arătat că efectul de congruență este mai puternic atunci când gradul de aderență a firmelor la un sistem de raportare socială este mai mare și se acordă atenție relației cu stakeholderii. De asemenea, rezultatele studiului oferă o nouă perspectivă de înțelegere a rolului identității sociale a unei companii atât în procesele interne cât și în marcarea poziției în cadrul pieței, prin utilizarea elementelor de raportare socială.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert