Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Manifestări ale amprentei ecologice a Europei din perspectiva codurilor de responsabilitate socială

Autor:Simona Ioana Ghiţă, Rodica Manuela Gogonea și Andreea Simona Săseanu

JEL:C5, M14, O13, Q5

DOI:10.24818/EA/2019/52/554

Cuvinte cheie:amprentă ecologică, responsabilitate socială corporativă, coduri de responsabilitate socială, bioeconomie, model de regresie ordinală logistică.

Abstract:
Procesul de conversie a economiei spre forme mai sustenabile de producţie reprezintă esenţa bioeconomiei, care se manifestă actualmente tot mai pregnant la nivelul tuturor ţărilor europene. Sustenabilitatea este un concept complex, ce poate fi cuantificat printr-un întreg sistem de indicatori. Un „marker” al responsabilităţii corporaţiilor faţă de mediu, al gradului şi modului în care acestea aplică codurile de responsabilitate socială îl constituie amprenta ecologică. În cadrul cercetării sunt identificaţi, cu ajutorul unui model de regresie ordinală logistică cu probabilităţi condiţionate, factorii cu acţiune semnificativă asupra schimbărilor comportamentale ale amprentei ecologice a producţiei, în scopul găsirii unor modalităţi de sporire a sustenabilităţii activităţilor desfăşurate de mediul de afaceri printr-o mai bună aplicare a codurilor de responsabilitate socială. Totodată, variabilele incluse în model au fost selectate în conformitate cu principiile Strategiei europene de promovare a responsabilităţii sociale corporatiste, servind drept criterii pentru ierarhizarea şi clusterizarea ţărilor europene, pentru identificarea unor pattern-uri şi pentru previzionarea comportamentului amprentei ecologice a producţiei, ca premiză a optimizării responsabilităţii sociale faţă de mediu şi a aplicării codurilor de responsabilitate socială în mediul de afaceri. Rezultatele analizei indică o acţiune semnificativă directă a nivelului de educaţie a forţei de muncă, a gradului de libertate economică şi a utilizării surselor de energie regenerabilă, precum şi un efect semnificativ invers al excluziunii sociale asupra comportamentului amprentei ecologice, cu impact semnificativ în perspectivele creşterii sustenabile, specifice bioeconomiei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert