Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectele raportării integrate asupra practicilor de prezentare a capitalurilor și performanței entităților

Autor:Alina Almășan, Cristina Circa, Mădălina Dumitru, Raluca Gina Gușe si Dragoș Marian Mangiuc

JEL:M14, Q56.

DOI:10.24818/EA/2019/52/572

Cuvinte cheie:raportare integrată, gândire integrată, capitaluri, performanță, indicatori-cheie de performanță.

Abstract:
Raportarea integrată promovează schimbarea proceselor interne ale companiilor pentru a genera performanțe îmbunătățite. O modalitate de a atinge acest scop este folosirea gândirii integrate ca instrument pentru a obține o „mai bună înțelegere a factorilor care afectează semnificativ capacitatea unei organizații de a crea valoare în timp”, adică a celor șase capitaluri sugerate de Consiliul Internațional de Raportare Integrată. Obiectivul nostru general este de a identifica „efecte ale învățării” în domeniul raportării integrate asupra performanței și practicilor de raportare ale companiilor. Ca obiective specifice, urmărim să identificăm forma și măsura în care gândirea integrată a fost implementată în practicile de raportare și evoluția performanței în perioada în care a fost aplicat Cadrul Internațional al Raportării Integrate. Prin urmare, analizăm și comparăm practicile de raportare și performanța companiilor europene incluse în Programul Pilot al Consiliului Internațional de Raportare Integrată în două momente: 2013 și 2016. Folosim un set de 19 indicatori, considerați cei mai importanți pentru prezentarea celor șase capitaluri. Astfel, construim o imagine a modului în care informațiile privind capitalurile sunt prezentate în rapoartele integrate. Rezultatele arată îmbunătățiri ale performanței și diversificarea indicatorilor prezentați în rapoarte. Totuși, schimbările nu pot fi atribuite exclusiv raportării integrate, fiind asociate și cu experiența de raportare. Studiul contribuie la literatura din domeniul impactului raportării integrate în practică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert