Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Încadrarea raportării nefinanciare într-un cadru coercitiv menit să întărească responsabilitatea socială: cazul companiilor listate din România

Autor:Adriana Tiron-Tudor, Cristina Silvia Nistor, Cristina Alexandrina Ştefănescu și Gianluca Zanellato

JEL:Q57, Q01

DOI:10.24818/EA/2019/52/590

Cuvinte cheie:raportare nefinanciară, sustenabilitate, bioeconomie, responsabilitate socială, index de prezentare, Directiva Europeană 95/2014, România.

Abstract:
Acest studiu investighează evoluția raportărilor companiilor listate din Romania în perioada ante și post implementării Directivei Europene 2014/95 (DE) în vederea explorării efectelor noului regulament intrat în vigoare în ianuarie 2017, prin prisma teoriei instituționale. Lucrarea analizează modul în care companiile românești din sectorul de energie (petrol-gaze și utilități) prezintă în rapoartele lor aspecte legate de mediu, responsabilitate socială și de guvernanță (ESG). Cercetarea empirică ante/post efect a nivelului de prezentare a informațiilor nefinanciare, urmată de explorarea factorilor determinanți folosind testul Paired-samples t-test și analiza regresională pune în evidență o ușoară creștere a nivelului de prezentare a informațiilor nefinanciare după intrarea în vigoare a DE. Remarcabilă este atenția pe care companiile din domeniul energiei, provocate de actualul trend al bioeconomiei, o acordă prezentării de informații legate de aspectele de mediu și sociale, înregistrând o creștere considerabilă în ceea ce privește prezentarea, abordarea și conștientizarea acestor aspecte. Rezultatele cercetării conduc spre suplimentarea eforturilor necesare satisfacerii cerințelor de raportare ale DE, informații utile practicienilor și factorilor de decizie politică, elemente cheie în aplicarea și elaborarea legislației din domeniu. În opinia autorilor, acest studiu îmbogățește literatura de specialitate prin aprecierea modului în care evoluează sistemul de prezentare a informațiilor nefinanciare specific perioadei ante și post implementării DE, respectiv a efectului DE asupra raportării informațiilor nefinanciare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert