Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O analiză empirică a impactului responsabilității sociale corporative asupra performanței financiare a companiilor listate din România

Autor:Mariana Vuță, Sorin-Iulian Cioacă, Mihai Vuţă și Adrian Enciu

JEL:O12, O16, Q56, Q57, C23

DOI:10.24818/EA/2019/52/ 607

Cuvinte cheie:performanță financiară, responsabilitate socială corporativă, piața de capital, bioeconomie

Abstract:
Interesul pentru aplicarea principiilor de responsabilitate socială corporativă (CSR) este din ce în ce mai mare în întreaga lume, fiind influențat de factori diverși: crize economice și ale forței de muncă, atractivitate fiscală, creșterea avantajului concurențial și necesitatea înglobării elementelor de mediu și sociale în performanța economică. De asemenea, apariția unor noi trenduri în materie de economie circulară și bioeconomie impun ca firmele să aibă un comportament responsabil față de societate, deși performanța financiară poate fi afectată pe termen scurt. Pornind de la acestea, studiul examinează relațiile de cauzalitate dintre performanța socială, așa cum este definită prin intermediul CSR și performanța economică și financiară a companiilor. În timp ce pentru a evalua gradul de conformare cu principiile CSR a fost definit unui indice de responsabilitate socială, pentru a evalua performanța au fost utilizați indicatori calculați în valori contabile și bursiere. Analiza a vizat un număr de 61 de companii listate pe Bursa de Valori București, pentru perioada 2015-2017, cu domenii de activitate diverse. Pentru a evidenția corelațiile și verificarea ipotezelor de lucru, s-a folosit un model bazat pe regresie pentru datele de tip panel. Considerăm că rezultatele studiului pot fi explicate, în principal, prin orientarea companiilor solide financiar către implementarea unor măsuri asociate conceptului de bioeconomie, cu impact redus asupra mediului înconjurător și prin orientarea spre derularea de programe și activități cu caracter social. Cercetarea sugerează implicații practice pentru companiile listate la Bursa de Valori București și pentru celelalte părți implicate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert