Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comunicarea financiară în contextul creșterii responsabilității sociale a companiilor

Autor:Alexandru Avram, Ana-Cristina Nicolescu, Costin Daniel Avram și Roxana Loredana Dan

JEL:D83, M14, Q53

DOI:10.24818/EA/2019/52/639

Cuvinte cheie:comunicare financiară, responsabilitate socială, Indicele Guvernanței Corporative, acces la internet, reciclare, deșeuri.

Abstract:
În cadrul acestei lucrări am urmărit modul în care, odată cu creșterea responsabilității sociale a companiilor, comunicarea financiară reglementată a preluat elemente nonfinanciare din comunicarea financiară discreționară. În acest mod comunicarea financiară a contribuit la creșterea calitativă a setului de raportări financiare menit să acopere necesitățile de informare ale unor categorii largi de utilizatori. În același timp, comunicarea financiară a profitat din plin de apariția unui nou canal de comunicare, respectiv internetul, care a permis o deschidere fără precedent a informației financiar-contabile către un public extrem de divers. Responsabilitatea socială și dezvoltarea durabilă au devenit subiecte abordate intens în literatura de specialitate, orientată în trei direcții principale: protecția mediului, responsabilitatea socială a companiilor și dezvoltarea economică sustenabilă, toate aflate în atenția unui public care a crescut exponențial cu ajutorul accesului facil la informație prin intermediul internetului. În condițiile creșterii accesului populației la internet, ne-am propus să studiem în ce măsură preocupările companiilor de creștere a indexului guvernanței corporative alături de nivelul ridicat al cheltuielilor de cercetare dezvoltare, produc efecte concrete asupra producției de Biodiesel, a reciclării și a deșeurilor măsurate în kg/cap de locuitor ca și componente esențiale ale bioeconomiei. Cu ajutorul unui model de tip Panel Vector autoregresiv (PVAR) am identificat relațiile care se dezvoltă între creșterea accesului populației la internet, creșterea indexului guvernanței corporative și nivelul cheltuielilor de cercetare dezvoltare asupra reciclării, deșeurilor și a producției de Biodiesel la nivelul Uniunii Europene.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert