Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bioeconomia și responsabilitatea socială în industria hotelieră durabilă

Autor:Claudia Gabriela Baicu, Iulia Monica Oehler-Sincai, Olimpia State şi Delia Popescu

JEL:M14, Q01, Q57, Z32

DOI:10.24818/EA/2019/52/639

Cuvinte cheie:responsabilitate socială, bioeconomie, industrie hotelieră durabilă, afaceri durabile.

Abstract:
Obiectivul acestui articol rezidă în investigarea strategiilor şi practicilor de bioeconomie implementate de hotelurile din România, în contextul sporirii ariei de acoperire şi a amplorii iniţiativelor de responsabilitate socială corporativă pe plan mondial. După prezentarea cadrului conceptual necesar prezentei investigaţii şi selectarea celor mai relevante lucrări din literatura de specialitate, cercetarea se concentrează asupra experienței României, prin: analize statistice, investigarea website-urilor hotelurilor cu privire la responsabilitatea socială şi a practicilor de bioeconomie şi realizarea unei cercetări semi-cantitative cu reprezentanţi ai hotelurilor, utilizând ca instrument interviul individual semi-structurat. Piața din România manifestă contraste relevante între hotelurile de patru și cinci stele și celelalte categorii. Hotelurile din prima grupă, adesea aparținând unor lanțuri internaționale, beneficiază de strategiile de dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială din cadrul grupului, în contrast cu celelalte hoteluri. Investigația concluzionează că, atâta timp cât responsabilitatea socială continuă să aibă caracter voluntar, va exista un număr limitat de bune practici de dezvoltare a bioeconomiei în industria hotelieră românească. În consecință, propunem introducerea unor măsuri legislative care să stimuleze toate companiile, indiferent de mărime, să raporteze informații nefinanciare, precum şi creșterea nivelului de conștientizare şi educare în direcția promovării bioeconomiei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert