Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul tur-operatorilor si al agențiilor de turism în promovarea unui turism sustenabil și social responsabil

Autor:Andreea Marin-Pantelescu, Laurențiu Tăchiciu, Sorinel Căpușneanu şi Dan Ioan Topor

JEL:D83, M14, Q53

DOI:10.24818/EA/2019/52/654

Cuvinte cheie:turism durabil, responsabilitate socială, cod de sustenabilitate

Abstract:
Datorită contribuției sale relative și a impactului din ce în ce mai mare în economie, turismul poate juca un rol important în aplicarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, inclusiv în ce privește aplicarea principiilor bioeconomiei, atunci când este guvernat de responsabilitatea socială, în conformitate cu standardele sectoriale specifice elaborate de Global Sustainable Tourism Council. Având în vedere poziția lor privilegiată în lanțul de aprovizionare din turism, studiul vizează tur-operatorii și încearcă să surprindă eforturile actuale ale acestora în domeniul responsabilității sociale, precum și gradul în care activitățile lor respectă criteriile aplicabile pentru turismul durabil. Pentru trei dintre cei mai importanți tur-operatori din România, studiul oferă un inventar al activităților concrete din prezent și al principiilor de organizare în vigoare, care demonstrează un angajament destul de ridicat față de responsabilitatea socială. Cu toate acestea, companiile recunosc că astfel de angajamente vizează consolidarea imaginii lor corporative, mai degrabă decât obiective fundamentale de sustenabilitate. În rândul respondenților, conștientizarea principiilor și a temelor de responsabilitate socială este mai mare decât conștientizarea criteriilor specifice turismului durabil. Mai mult decât atât, accentul cade asupra organizației în cauză și numai în mod întâmplător sunt implicate și alte verigi ale lanțului de furnizare. Trebuie depuse eforturi suplimentare pentru implementarea sistematică a codului de sustenabilitate relevant, dar companiile manifestă preocupare cu privire la rezultatele financiare ale unei astfel de investiții.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert