Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici pentru un sector energetic sustenabil la nivelul Uniunii Europene – şanse și provocări pentru România

Autor:Adrian Tanțău și Ana-Maria Iulia Şanta

JEL:Q01, Q20, Q40, Q42, Q47

DOI:10.24818/EA/2019/52/697

Cuvinte cheie:bune practici, sector energetic sustenabil, politici energetice, energie curatǎ

Abstract:
Orientarea cǎtre sustenabilitate este o tendinţǎ care se regǎsește în prezent atât la nivel global cât și la nivelul Uniunii Europene. Acest trend se reflect de asemenea în domeniul politicilor energetice, domeniu ce trebuie modernizat, ţinând cont de utilizarea sustenabilǎ a resurselor. Aceste noi tendinţe sunt oglindite în pachetul „Energie curatǎ pentru toţi europenii”, adoptat de Comisia Europeanǎ în anul 2016, pachet ce conţine propuneri de mǎsuri pentru modernizarea sectorului energetic în cadrul Uniunii Europene prin formarea unei Uniuni Energetice și prin promovarea energiei curate, regenerabile și a eficienţei energetice. Astfel, acest pachet contribuie la crearea unui cadrul legal si instituţional care vine în sprijinul realizǎrii obiectivelor noii politici energetice. Ideea unui sector energetic armonizat la nivelul Uniunii Europene a avut ecou în ultimii douǎzeci de ani, astfel încât s-au parcurs anumite etape în vederea obţinerii acestei armonizǎri. Sectorul energetic a fost supus unui proces de liberalizare, s-au introdus treptat reglementǎri privind concurenţa în acest domeniu, încercându-se realizarea unui mediu favorabil inovǎrii și totodatǎ centrat pe consumator. Orientarea cǎtre consumator devine o tendinţǎ din ce în ce mai importantǎ în domeniul politicilor energetice. Prezenta cercetare analizeazǎ bunele practici la nivelul Uniunii Europene în vederea conturǎrii unui sector energetic sustenabil și evalueazǎ în acest context perspectivele și provocǎrile pentru România. Aceste aspecte sunt ilustrate în mod comparativ în studii de caz, utilizând o abordare interdisciplinarǎ, bazatǎ pe metode mixte, care îmbinǎ metode economice și juridice în lumina noilor politici europene.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert