Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelul european de dezvoltare în fața testului emergenței sectorului cuaternar

Autor:Dumitru Miron, Dragoș Șeuleanu, Cezar Radu Cojocariu și Laura Benchea

JEL:O40, O47, O52.

DOI:10.24818/EA/2019/S13/743

Cuvinte cheie:nou model de economie, schimbare de paradigmă, sector cuaternar, competitivitate, România.

Abstract:
Uniunea Europeană trebuie să identifice și să internalizeze cele mai acute provocări, să pregătească soluții adecvate la acestea, să valorifice punctele sale tari, și să se ferească de amenințări. Filozofia de tip strategic nu mai poate fi doar retorică, ci trebuie să se regăsească la nivelul tuturor politicilor sectoriale europene, al politicilor macroeconomice naționale dar și al programelor și proiectelor lansate de către actorii care operează în mediul de afaceri. Cercetarea este una de natură fenomenologică, accentul fiind pus pe aspectele de natură calitativă conexe cu cele mai relevante schimbări de paradigmă la nivelul politicilor sectoriale europene, al politicilor macroeconomice naționale dar și al programelor și proiectelor lansate de către actorii care operează în mediul de afaceri. Unul dintre subiectele care dețin un rol important în această cercetare este cel legat de structura optimă a unei economii, accentul fiind pus pe corelativitățile și relațiile de cauzalitate dintre acestea. Ipotezele de la care s-a pornit, pespectivele epistemologice luate ca fundament, vectorii analitici folosiți, metodologiile de cercetare la care s-a făcut apel dar și variabilele utilizate au avut în vedere schimbarea de paradigmă tehno-industrială, factorii care influențează eficiența și sustenabilitatea noilor modele de dezvoltare economică, amenințările dar și oportunitățile pe care trebuie să le identifice și întâmpine cei care decid la nivel macoro, mezo și microeconomic. Au fost analizate cele mai importante transformări care au loc la nivelul modelelor de dezvoltare macroeconomică și în cel al celor de afaceri, gradualizându-le și oferind câteva recomandări privind modul în care pot fi tratate vulnerabilitățile sistemice și stimulate soluțiile aplicabile. Lucrarea se încheie cu surprinderea manierei în care se poziționează România la nivelul procesului de comutare de la o economie în care sunt prevalente sectoarele primar și secundar la una în care crește ponderea sectoarelor terțiar și cuaternar.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert