Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Piața de muncă israeliană și a patra revoluție industrială

Autor:Elisa Gotesman Bercovici și Adrian Bercovici

JEL:A10, D7, D8, E24, J08

DOI:10.24818/EA/2019/S13/884

Cuvinte cheie:Industria 4.0, mobilitatea locurilor de muncă, discriminarea în muncă, recalificarea, perfecționarea, învățarea pe tot parcursul vieții, organizații non-profit, organizații pentru ocuparea forței de muncă.

Abstract:
În ultimii ani, am fost martorii efectelor celei de-a patra revoluții industriale asupra pieței muncii. Schimbările tehnologice, utilizarea Internetului și robotica modifică practicile, serviciile și nevoile organizațiilor și angajaților de pe piața muncii. Aceste schimbări reprezintă atât o amenințare, cât și o oportunitate pentru dezvoltarea economică semnificativă a multor populații. Acest articol își propune să examineze implicațiile actuale și așteptate ale acestor schimbări pe piața muncii din Israel. Cercetarea prezentată în acest articol a fost realizată prin interviuri aprofundate cu două organizații de infrastructură de top din Israel. Aceste organizații au o înțelegere amplă a lacunelor și oportunităților de pe piața muncii, lucrează cu sute de actori din sistemul pieței muncii (organizații pentru ocuparea forței de muncă, angajați, angajatori, instituții de învățământ, guvern, filantropie). Rezultatele studiului sugerează ce ar trebui să facă unii actori ai pieței muncii pentru a face față schimbărilor din cauza celei de-a patra revoluții industriale. Subliniem necesitatea de noi abilități (perfecționare, recalificare), învățare pe tot parcursul vieții, noi cunoștințe profesionale și adoptarea de acțiuni suplimentare pentru populația mai în vârstă și diversă, care va reprezenta pe viitor o parte semnificativă pe piața forței de muncă din Israel. În plus, prezentăm câteva exemple de programe prin care ambele organizații cercetate încearcă să abordeze aceste provocări în Israel.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert