Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Piața bunurilor de larg consum din România. Caracteristici și tendințe

Autor:Silvius Stanciu, Florina Oana Vîrlănuță, Oana Alexandra Vochin, Romeo Victor Ionescu și Valentin Marian Antohi

JEL:L11, L66, Q18

DOI:10.24818/EA/2019/S13/778

Cuvinte cheie:piața bunuri de larg consum, Indicele Gini Struck, grad de concentrare, România

Abstract:
Dezvoltarea pieței bunurilor de larg consum din România, pe care o dispută companii europene specializate în comerțul cu amănuntul, este un fenomen spectaculos, care a depășit previziunile specialiștilor și așteptările investitorilor. Integrarea europeană și aderența la sistemele de securitate occidentale au conferit companiilor specializate, cu capital străin, siguranța de care aveau nevoie pentru derularea unor investiții consistente. Lucrarea propune o prezentare și analiză a dezvoltării mijloacelor moderne de comerț specifice sectorului bunurilor de larg consum din țara noastră. Documentarea bibliografică s-a realizat folosind surse specializate și articole de specialitate din bazele de date științifice recunoscute. Evaluarea gradului de concentrare a pieței pe baza Metodei Gini Struck a condus la o valoare ridicată a indicelui, care arată dominanța unor mari agenți economici la nivel național. Competiția acerbă a impus companiilor din sector dezvoltarea suprafețelor comerciale, inovarea tehnicilor de vânzare, identificarea unor noi nișe de piață, sau chiar acțiuni de responsabilitate socială. Prognozele privind dezvoltarea sectorului sunt optimiste, dar operatorii trebuie să identifice noi mijloace pentru consolidarea sau creșterea poziției pe piață. Lucrarea are caracter aplicativ, fiind utilă în special consumatorilor și mediului de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert