Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul forței de muncă, al ISD și al cercetării-dezvoltării asupra sustenabilității afacerilor

Autor:Dan Costin Nițescu, Valentin Murgu si Elena Diana Căpriță

JEL:C23, O11, O47, O52, Q56

DOI:10.24818/EA/2019/S13/795

Cuvinte cheie:sustenabilitatea afacerilor, inovare, forță de muncă, investiții, cercetare-dezvoltare, export, import, Uniunea Europeană.

Abstract:
Cercetarea abordează problematica identificării impactului forței de muncă, al investițiilor și cercetării și dezvoltării asupra direcționării strategiei de creștere pe termen lung, în vederea realizării sustenabilității afacerilor unor țări din Uniunea Europeană. Lucrarea abordează principalele provocări și evoluții macroeconomice la nivel european, precum și aspecte relevante reflectate în cadrul unor cercetări, studii reprezentative pentru problematica analizată. De asemenea ea include studiul empiric realizat pentru 24 de țări europene, pe o perioadă de 22 ani, în cadrul căruia, pe baza utilizării modelului de regresie multiplă am analizat corelațiile dintre indicatorii Export și Import – variabile endogene, considerați a fi promotorii sustenabilității afacerilor, și indicatorii macroeconomici Forța de muncă, ISD (Investiții Străine Directe) și Cercetare-dezvoltare – variabile exogene. Pe termen scurt, cercetarea reflectă faptul că, cei doi indicatori Cheltuielile de cercetare și dezvoltare și numărul de cercetători prezintă un impact pozitiv semnificativ statistic asupra exporturilor statelor. De asemenea și participarea Forței de muncă și a ISD ajută la creșterea ponderii exporturilor în PIB. Conform rezultatelor cercetării, economiile avansate înregistrează un beneficiu în activitatea de export, susținut inclusiv prin numărul mare de cercetători, implicați în activitatea de cercetare și dezvoltare. Pe termen lung, Cheltuielile în cercetare și dezvoltare și participarea Forței de muncă au un impact mai mare asupra exporturilor, comparativ cu ceilalți factori luați în considerare, în contextul în care nivelul șomajului într-o economie nu are un impact important asupra comerțului exterior. Lucrarea noastră aduce un plus de valoare cercetărilor existente prin faptul că abordează problematica evaluării impactului inovării (prin intermediul variabilelor: cheltuieli de cercetare și dezvoltare, cercetători implicați în activitatea de cercetare și dezvoltare, cereri de brevete – nerezidenți și cereri de brevete – rezidenți), al forței de muncă (prin intermediul variabilelor: forța de muncă și șomaj – % din totalul forței de muncă) și al investițiilor (prin variabila: investiții străine directe) asupra comerțului exterior al unor țări din Uniunea Europeană.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert