Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza literaturii privind managementul inovației de produs în contextul dezvoltării sustenabile a organizațiilor

Autor:Dorin Maier, Mihaela Maftei, Andreea Maier și Gabriela Elena Bițan

JEL:O32, O33

DOI:10.24818/EA/2019/S13/816

Cuvinte cheie:inovare de produs, dezvoltare sustenabilă, inovare sustenabilă, măsurarea inovării

Abstract:
Această lucrare abordează domeniul inovației de produs în contextul cerințelor actuale legate de sustenabilitate pentru a identifica relația dintre dezvoltarea sustenabilă și inovarea de produs. Cererea de produse continuă să crească, dar, în același timp, factorii de mediu sunt din ce în ce mai prezenți în politicile organizației, în aceste condiții aspectele de sustenabilitate legate de evoluția produselor devenind un avantaj competitiv. Structura cercetării efectuate în cadrul acestei lucrări este orientată în prima parte asupra identificării celor mai utilizate cuvinte cheie în literatura de specialitate din domeniu, iar în a doua parte este axată pe o analiză sistematică a literaturii. Principalele întrebări de cercetare abordate în acest articol sunt: Care este corelația dintre inovația produselor și dezvoltarea sustenabilă? Care sunt principalele dificultăți în implementarea inovație de produs și asigurarea dezvoltării sustenabile? Ce soluții pot fi dezvoltate pentru a surmonta aceste dificultăți? În prima parte a cercetării am efectuat o analiză de coincidență a cuvintelor cheie, folosind software-ul VOSviewer, pentru a identifica cele mai utilizate cuvinte cheie din domeniu. În urma analizei literaturii de specialitate, am identificat câteva aspecte cheie legate de managementul inovației produsului și dezvoltarea sustenabilă. Rezultatele cercetării indică o corelație între succesul inovației produsului și dezvoltarea sustenabilă a unei organizații. Ca soluție pentru un mai bun management al inovației produsului, am propus un set de indicatori care pot ajuta organizațiile să măsoare performanța inovației produsului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert