Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Politici de eficiență energetică în clădiri nerezidențiale: cazul universității din Bari Aldo Moro

Autor:Vera Amicarelli, Christian Bux, Giovanni Lagioia și Teodoro Gallucci

JEL:P28, Q01

DOI:10.24818/EA/2019/S13/845

Cuvinte cheie:eficiența energetică a clădirilor, politica energetică, indici de energie, sustenabilitate

Abstract:
Creșterea consumului global de energie generează diverse probleme în ceea ce privește resursele energetice limitate, dificultățile de aprovizionare și impactul asupra mediului. Principala preocupare este aceea că această tendință este în continuă creștere, în timp ce provocarea comună este reducerea consumului de energie, diminuând astfel impactul asupra schimbărilor climatice. În special, eficiența energetică a clădirilor necesită o atenție deosebită, deoarece sectorul construcțiilor este responsabil pentru aproximativ 35% din consumul global de energie. Astfel, politicile Uniunii Europene s-au axat pe acest aspect, promovând diverse acțiuni pentru urmărirea și realizarea sustenabilității pe întregul sector al construcțiilor, cum ar fi alocarea de fonduri pentru restructurare și renovare energetică, precum și reglementări și directive privind certificarea energetică și reducerea consumului de resurse naturale. Această lucrare are două obiective principale. În primul rând, analizarea rolului sectorului construcțiilor la nivel global și european și a contribuției acestuia la schimbările climatice, evidențiind principalele diferențe dintre clădirile rezidențiale și cele nerezidențiale. În al doilea rând, prezentarea unei analize ex-ante și a unor rezultate preliminare obținute din programul de recalificare energetică aplicat unei clădiri publice nerezidențiale italiene: Campusul Economic al Universității din Bari Aldo Moro, în ceea ce privește economiile din punct de vedere economic (reducerea costurilor) și de mediu (beneficii energetice și reducerea gazelor cu efect de seră).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert