Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Economia circulară în sistemul de management standardizat

Autor:Magdalena Muradin si Zenon Foltynowicz

JEL:Q5, O13

DOI:10.24818/EA/2019/S13/871

Cuvinte cheie:economie circulară, standard ISO, sistem de management, BS 8001: 2017, XP X 30-901

Abstract:
Epuizarea globală a resurselor neregenerabile și schimbările climatice au determinat oamenii de știință și politicienii să se schimbe în domeniul conducerii economiilor moderne. În prezent, cea mai bună opțiune pare să fie trecerea de la o economie liniară la una circulară. Cu toate acestea, nu există o viziune globală actuală convenită cu privire la economia circulară. Prin urmare, pare necesară introducerea unui sistem de management standardizat în domeniul economiei circulare. Scopul acestei lucrări este de a contribui cu o imagine de ansamblu a normelor existente privind economia circulară și de a evalua posibilitatea utilizării acestora pentru crearea standardelor ISO.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert