Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Adoptarea planurilor naționale de achiziții ecologice din perspectiva economiei circulare

Autor:Marian Siminică, Marioara Avram, Luminița Popescu si Roxana Loredana Avram

JEL:F64, O13, Q28

DOI:10.24818/EA/2020/53/15

Cuvinte cheie:PIB verde, achiziții ecologice, economie circulară, deșeuri, reciclare.

Abstract:
Tendința de epuizare a resurselor neregenerabile și degradarea continuă a mediului ambiant au fost considerate în ultimele secole drept efecte secundare acceptabile pentru realizarea creșterii economice și pentru satisfacerea nevoilor umane în condițiile creșterii demografice aflate pe un trend ascendent. Un răspuns adecvat la toate aceste provocări este legat de creșterea ponderii PIB verde în total PIB, de achizițiile ecologice și de promovarea pe scară largă a economiei circulare. La nivelul Uniunii Europene, există o legislație corespunzătoare, există programe și pachete orientate spre implementarea achizițiilor verzi și a economiei circulare. Există de asemenea țări „premiante” care au adoptat Planuri naționale de achiziții ecologice înainte ca acest lucru să fie obligatoriu, țări care s-au convins mai greu să adopte asemenea planuri, dar și țări care nu au adoptat Planuri naționale de achiziții ecologice cum sunt Estonia, Grecia, Ungaria, Luxemburg și România. Articolul își propune o analiză a impactului adoptării planurilor naționale de achiziții ecologice asupra economiei circulare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene pentru perioada 2007-2018 cu ajutorul unui panel VAR nerestricționat (PVAR) pornind de la trei ipoteze potrivit cărora impactul adoptării acestor planuri este pozitiv asupra creșterii economice, asupra emisiilor de CO2 și asupra economiei circulare. Datele preluate de pe Eurostat și prelucrate cu ajutorul software-ului econometric E-Views 9 au permis validarea ipotezelor de cercetare, confirmând impactul pozitiv al adoptării și implementării planurilor naționale de achiziții ecologice asupra unor indicatori semnificativi ce caracterizează economia circulară, fapt de natură a încuraja generalizarea preocupărilor de adoptare a unor politici publice coerente în toate statele membre
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert