Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implicațiile achizițiilor ecologice asupra pieței muncii din România în contextul tranziției spre economia ecologică

Autor:Daniela Paşnicu si Vasilica Ciucă

JEL:J, J21, Q, Q57

DOI:10.24818/EA/2020/53/28

Cuvinte cheie:piața muncii, achiziții ecologice, supra-calificarea, ocupare, nevoia de muncă, locuri de muncă verzi.

Abstract:
Adoptarea achizițiilor ecologice are implicații asupra pieței muncii ca urmare a transformărilor care apar în structura economică. Scopul articolului este de a contribui la o mai bună înțelegere a conceptului și politicilor privind achizițiile ecologice precum și a implicațiilor asupra pieței muncii românești a tranziției către economia ecologică prin intermediul achizițiilor ecologice. În acest sens, s-a făcut o analiză a situației actuale și o alta de previziune, pe date secundare, a principalelor tendințe ale pieței muncii românești, comparativ cu cele de la nivelul UE28, o regresie între numărul locurilor de muncă verzi și cheltuielile pentru protecția mediului înconjurător precum și o analiză de tip cluster în țările UE 28 pentru a surprinde percepțiile IMM-urilor privind eficiența resurselor și piețele ecologice. Datele analizate provin din statistici oficiale EUROSTAT, la care se adaugă datele de la CEDEFOP și cele culese în cadrul Eurobarometru 381. Din analiza datelor a rezultat că există anumite dezechilibre structurale pe piața muncii din România, care ar putea fi accentuate prin implementarea achizițiilor ecologice; o relație pozitivă la nivelul UE între cheltuielile cu protecția mediului înconjurător și locurile de muncă verzi și diferențe nesemnificative între țări privind piețele ecologice și eficiența resurselor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert