Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Achiziţiile ecologice efectuate de managerii din industria hotelieră. O abordare a principalilor factori determinanţi

Autor:Mirela Ştefănică, Ana Iolanda Vodă, Rodica Cristina Butnaru, Gina Ionela Butnaru și Mircea Gabriel Chiriţa

JEL:Q50, L83, M10

DOI:10.24818/EA/2020/53/57

Cuvinte cheie:achiziţii ecologice, atitudine pro-mediu, problemele de mediu, beneficii economice, domeniul hotelier, România

Abstract:
În ultimii ani s-a observat intensificarea preocupărilor pentru protejarea mediului și dezvoltarea unei atitudini și comportament ecologic în rândul operatorilor din industria turismului. Astfel, achizițiile ecologice au devenit componente importante în stabilirea strategiilor de mediu ale hotelurilor și în comportamentul de consum al clienților. Majoritatea cercetătorilor prezintă tocmai această atitudine a clienților față de produsele verzi și intenția de cumpărare a acestora. Prezenta cercetare abordează achizițiile ecologice din perspectiva managerilor de hoteluri, prin analiza relațiilor dintre acestea și atitudinea pro-mediu, problemele de mediu și beneficiile care îi motivează pe manageri să efectueze achiziții ecologice, la nivelul a 92 hoteluri din România. În cadrul cercetării au fost folosite analiza frecvențelor, fiabilitatea scalei și analiza de regresie liniară multiplă (metoda celor mai mici pătrate). Datele au fost analizate cu programul STATA, iar rezultatele obţinute susţin ipotezele cercetării care arată că influența atitudinii pro-mediu și a beneficiilor economice asupra achizițiilor ecologice este una importantă. Rezultatele arată o legătura semnificativă și pozitivă dintre achizițiile ecologice, atitudinea pro-mediu şi beneficiile asociate. De asemenea studiul identifică o relaţie negativă între achizițiile ecologice și îngrijorarea privind problemele de mediu. Mai mult, clasificarea hotelieră are o influență negativă asupra achizițiilor ecologice efectuate de către managerii acestora. Implicațiile, limitările și liniile viitoare de cercetare sunt de asemenea menţionate în acestă cercetare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert