Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiză bibliometrică asupra domeniului achizițiilor publice ecologice

Autor:Simona Roxana Pătărlăgeanu, Mihai Dinu si Marius Constantin

JEL:Q57

DOI:10.24818/EA/2020/53/71

Cuvinte cheie:green public procurement, achiziţii publice ecologice, politică ecologică, analiză bibliometrică, VOSviewer

Abstract:
Sustenabilitatea şi dezvoltarea durabilă reprezintă obiective, dar şi valori ce trebuie respectate în domeniul achiziţiilor publice. Principalul obiectiv al acestei lucrări este acela de a documenta interesul în zona de cercetare asupra domeniului achiziţiilor publice ecologice. Metodologia cercetării presupune elaborarea unei analize bibliometrice, aşadar o metodă de cercetare cantitativă, sub forma unui inventar al activității de publicare în domeniul menţionat anterior. Analiza a fost elaborată prin intermediul interogării bazei de date existente în platforma Scopus, ce conţine documentaţie privind jurnale, lucrări ştiinţifice, cărţi şi altele. Interogarea a determinat afişarea unui număr de 6.257 de documente cu caracter ştiinţific existente în baza de date ce conţin acronimul în limba engleză pentru conceptul de achiziţii publice ecologice în titlul, rezumatul sau în cuvintele cheie ale documentelor. Interogarea a fost efectuată la data de 25 septembrie 2019 şi a presupus includerea publicaţiilor, indiferent de locul sau data publicării. Rezultatele cercetării confirmă creşterea interesului ştiinţific în domeniul achiziţiilor publice ecologice. Din anul 2010 până la momentul interogării bazei de date Scopus au fost identificate 3.441 de documente cu această tematică, aproape dublul documentelor existente în baza de date cu aceeaşi tematică, publicate în perioada 1959-2009.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert