Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Achizițiile publice ecologice în literatura de specialitate

Autor:Ionela Corina Chersan, Valentin Florentin Dumitru, Cătălina Gorgan și Vasile Gorgan

JEL:O13, Q56

DOI:10.24818/EA/2020/53/82

Cuvinte cheie:achiziții publice ecologice, recenzia structurată a literaturii (SLR), dezvoltare durabilă, mediu

Abstract:
Scopul studiului a fost de a prezenta o recenzie a literaturii de specialitate referitoare la achizițiile publice ecologice. În acest sens, au fost analizate 115 articole indexate în Scopus pe acest subiect, folosindu-se ca metodologie recenzia tradițională împreună cu recenzia structurată a literaturii (SLR). Contribuția lucrării a constat în dezvoltarea cunoștințelor privind achizițiile ecologice în domeniul public, prin evidențierea principalelor investigații din literatură și a rezultatelor lor, identificarea limitelor, dar și orientarea către viitoare cercetări. Rezultatele au indicat o atenție sporită acordată de cercetători conștientizării importanței achizițiilor ecologice și a efectului lor asupra dezvoltării durabile, precum și necesității de a crea instrumente privind implementarea atât de către guverne, cât și de entitățile implicate în astfel de achiziții. Cercetarea poate avea un impact în practică și asupra standardelor în domeniul achizițiilor publice, deoarece a cristalizat ideile de emitere a reglementărilor aplicabile și utile în ceea ce privește achizițiile ecologice.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert