Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul marketingului în dezvoltarea IMM-urilor în Macedonia

Autor:Tatiana Petkovska Mirchevska Ph.D – Associate professor, Vladimir Mirchevski, M. Sc - Manager

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert