Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul achizițiilor ecologice în întreprinderile mici și mijlocii cu activitate de producție din țarile în curs de dezvoltare

Autor:Tetiana Ivanova

JEL:L60, O35, Q56

DOI:10.24818/EA/2020/53/121

Cuvinte cheie:achiziții ecologice, lanț de aprovizionare ecologică, competitivitatea întreprinderii, performanță economică, mediu ecologic, impact asupra societății.

Abstract:
Acest articol analizează problema gestionării achizițiilor ecologice la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii din țările în curs de dezvoltare. Achizițiile ecologice rămân o tendință relativ nouă pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Prin urmare, o analiză amănunțită a acestei probleme este un subiect relevant. Din această perspectivă sunt formulate următoarele ipoteze: achizițiile ecologice afectează competitivitatea unei întreprinderi, indicatorii economici ai acesteia, mediul și societatea. Datele sunt colectate de la IMM-uri din regiunea Kiev și Kiev. Drept urmare, am analizat răspunsurile la chestionare furnizate de managerii a 181 de companii care operează în diferite domenii de activitate și diferite forme de proprietate. Analiza factorilor a fost realizată pentru evaluarea scalelor utilizate în studiu, iar ipotezele au fost testate folosind modelarea ecuațiilor structurale. Rezultatele arată că achizițiile ecologice au un impact pozitiv asupra competitivității, performanței economice a IMM-urilor, mediului și societății. Prin urmare, întreprinderile mici și mijlocii din țările în curs de dezvoltare ar trebui să acorde atenție dezvoltării și implementării livrărilor ecologice, deoarece acest lucru va avea un impact pozitiv asupra performanței lor. Cercetările efectuate pot servi drept reper pentru efectuarea de studii similare asupra altor întreprinderi.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert